KONTAKT

Sanja Savčić PR PEČENJE RAKIJE DESTILERIJA SAVČIĆ KUZMIN

Adresa: Nikole Radojčića 86, 22223 Kuzmin, Srbija

Telefon: 063 655 233 Stevan

Mejl: destilerijasavcickuzmin@gmail.com

Podaci firme

Pib: 112163200

Mat br: 65917963

Šifra delatnosti: 11.01 Delatnost: Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

Banka: 330-0000051001557-17, Credit Agricole banka – Novi Sad

Datum osnivanja: 01.10.2020.godine